O wrażeniach zmysłowych cz. 39

Jeżeli się teraz zastanowimy jaki jest stosunek maksimum i minimum trwania wrażeń do ich strony uczuciowej to dojdziemy do wniosku, że:

  1. Wrażenia przyjemne zarówno, jak i przykre ulegają tym samym prawom co wrażenia obojętne, t. j. stają się świadomymi dopiero po osiągnięciu minimum trwania.
  2. Że wrażenia przyjemne w skutek dłuższego trwania przechodzą w przykre, podczas gdy to ostatnie zaledwie się zobojętniają, a jeżeli przechodzą w przyjemne stając się nałogowymi, to w każdym razie wymaga to znacznie dłuższego czasu, zatem wrażenia przyjemne mają nierównie krótsze maximum trwania aniżeli przykre.

Wrażenia uczuciowe jako najbardziej rozprzestrzeniające się, mają też największy wpływ na wolę naszą. Wrażenia przyjemne pobudzają do szukania ich, – przykre zaś każą się unikać. Im jednak wola bardziej jest rozwiniętą, tern mniej zależy od wrażeń chwilowych i powoduje się raczej odleglejszymi widokami zmysłowego lub też czysto moralnego zadowolenia. Nie należy jednak zapominać, że wrażenia o ile były pierwszymi naszymi nauczycielami o tyle toż były i pierwszymi pobudkami czynów, że więc od jakości pierwszych wrażeń, jakie dziecko odbiera, od ich układu i następstwa zależy w największej części rozwój jego charakteru. Z całą też usilnością starać się powinniśmy 0 to, ażeby wrażenia te były nie tylko źródłem wiedzy, ale i szkolą dla woli.