O wrażeniach zmysłowych cz. 37

Dlatego też czytanie korektora, który ma zwracać uwagę na litery, jest daleko powolniejszym, aniżeli czytanie zwykłego czytelnika, któremu tylko o treść chodzi. Z drugiej strony szybkość zależy także od rodzaju treści. Treść fantastyczna wymagająca skomplikowanego udziału fantazji, zajmuje więcej czasu aniżeli opowiadanie zwykłe. Stosunek liczbowy jest mniej więcej taki:

Przy zwykłem opowiadaniu, na każdy znak drukarski przypada 2,34 tercji. Przy czytaniu fantastycznych poezji 3,24 tercji. Przy szybkim czytaniu wszystkich liter osobno 9,44 tercji. Lecz jak przy rozważaniu siły wrażeń tak i tu, gdzie chodzi o czas ich trwania, musimy uznać obustronną granicę, tj. tak dobrze dla minimum jak i maksimum trwania wrażenia. Jedno i toż samo wrażenie nie może trwać czas dłuższy, chociażby nawet bodziec nie przestawał być czynnym. Jeżeli skierujemy wzrok na jeden przedmiot np. jakąś gałkę świecącą, to przekonamy się, że po pewnym czasie widzenie przedmiotu zaczyna być mniej jasnym, zaczyna się zmieniać samo przez się i występują różne kolory, różne kształty, wreszcie po dłuższym trwaniu wrażenia znika nam ono zupełnie, zmieniwszy się w coś całkiem innego.