O wrażeniach zmysłowych cz. 36

Ale i przy najprostszym odruchu musi upłynąć czas pewien. Wrażenie od palców nogi idzie do mózgu dłużej, aniżeli wrażenie od 10 ki u zwierząt z bardzo długiem ciałem daje się to najłatwiej ocenić. Jeżeli np. rybak uderzy harpunem w ogon wieloryba, który ma 90 stóp długości, to zanim wrażenie bólu dojdzie do jego mózgu, zanim w mózgu stanie się świadomym i wywoła ruch zwrotny, który mógłby łódkę zatopić, upłyną cale dwie sekundy, podczas których rybak ma czas łódkę odepchnąć i uchronić się przed niebezpieczeństwem. Przebieg wrażenia w nerwie jest w przybliżenia pięć razy powolniejszy, aniżeli rozchodzenie się dźwięku.

Przy wrażeniach złożonych, takich, jakimi są mianowicie wrażenia zmysłowo-umysłowe, np. odbierane przy czytaniu książki lub przy słuchaniu wykładu, czas dla każdego wrażenia pozostawiony musi być jeszcze dłuższym, aniżeli dla, wrażeń czysto fizycznego promienia lub dźwięku.  To też jeżeli prelegent mówi zbyt szybko, staje się niezrozumiałym Objaśnią to najlepiej następujące spostrzeżenia nad procesem czytania. W skutek wprawy dochodzimy do tego, że nie potrzebujemy zwracać uwagi osobno na każdą literę, lecz ujmujemy je wyrazami.