O wrażeniach zmysłowych cz. 35

Zjawiska te dowodzą z jednej strony, że ażeby wrażenie stało się świadomym, musi trwać przez pewien czas, i ten najmniejszy jego stopień nazwiemy minimum trwania wrażenia – a z drugiej strony, że wrażenie odebrane trwają przez pewien czas i w organach zmysłów i w mózgu zanim inne stłumią i zatrą.

Nie mniej czas odgrywa nader ważną rolę i w samym przenoszeniu się wrażenia po nerwach. Przenoszenie to w skutek licznych doświadczeń okazało się mianowicie nie równie powolniejszym, aniżeli dawniej sądzono. Posiada  ono bowiem szybkość zaledwie od 10 do 90 stóp na sekundę, ażeby zaś przejść przez mózg, wrażenie także potrzebuje pewnego czasu, który tym jest dłuższy, im bardziej łączą się z nim kombinacje czysto umysłowe. Wrażenie po którym mamy jakiś ruch wykonać, tym prędzej przerzuci się na nerwy ruchu, jest prostszym i im bardziej jego charakter jest machinalny, przeciwnie gdy wchodzi w grę wola i zastanowienie, gdy mianowicie musimy się pierwej namyśleć, choćby przez chwilkę, jaki ruch mamy wykonać, wówczas ruch ten później nastąpi, im bardziej zawiły będzie wewnętrzny proces umysłowy.