O wrażeniach zmysłowych cz. 34

Dorywcze dotknięcie języka me da nam wrażenia smaku. Tak samo gdy chcemy ocenić zapach kwiatu lub  perfum. Wrażenia słuchowe, jak to widzieliśmy na owera kole zębatym, jeśli tylko następują po sobie zbyt szybko, zlewają się w jedno i nie dają się osobno ocenić. Tak samo jeżeli krążek z wycinkami kolory tęczy, czyli widma słonecznego, szybko obracać będziemy, to wrażenia wszystkie zlewają się w jedno pojedyncze i zamiast różnych kolorów widzieć będziemy jeden, z ich złożenia powstający kolor biały. Tak samo się dzieje przy szybkim obrocie rozpalonego węgla na sznurku, przy zjawisku tak zwanych zwanych gwiazd spadających i innych tym podobnym.