O wrażeniach zmysłowych cz. 32

Już Bain zwrócił uwagę na to, że pomiędzy zobojętnieniem wrażeń a ich własnościami ekstensywnymi ścisły zachodzi stosunek. Stosunek ten jest mianowicie odwrotnym. Im więcej wrażenia się umiejscawiają, tym mniej rodzą uczuć, tom bardziej obojętnieją. I tak wiadomo, dla dziecka każde prawie wrażenie jest nowym i w skutek silnie na nie działa. Otóż silne to działanie ma, jak wiadomo, charakter uczuciowy: dziecko cieszy się byle czym, drży całe i śmieje się z radości pod wpływem jednego promienia światła, jednego prostego dźwięku albo łaskotania. Stopniowo jednak wraz z wiekiem działanie wrażeń ciągło się umiejscawia, i widok lampy kolorowej nie obudzą już ruchów całego ciała, wrażenie nie rozprzestrzenia się po wszystkich nerwach, lecz umiejscawia się coraz to bardziej i co najwyżej wywołuje chwilowy ruch oczu. Nietrudno zaś zauważyć, że wraz z tym umiejscawianiem się słabnie i uczuciowy charakter wrażeń.