O wrażeniach zmysłowych cz. 31

Tak samo zaś jak przykrość, tak i przyjemność wrażeń zależy od ich siły przestrzennej, tylko rodzaj tego stosunku nie jest jednakowym. Wyprowadzenie jego praw szczegółowych wymagałoby osobnego i długiego rozbioru, musimy więc poprzestać na charekteryzowaniu ogólnych stosunków, które tak są oczywiste, że nie potrzeba dla ich uznania osobnych doświadczeń:

  1. W okolicach swego minimum wrażenia są w ogóle obojętne.
  2. W okolicach maximum zawsze bolesne.
  3. Wrażenia chociażby silne, ale umiejscowione i nie rozprzestrzeniające się po większej ilości nerwów, pozostają obojętne.
  4. W środkowych stopniach natężenia przyjemność u przykrość wzrasta wraz z siłą ekstensywną.
  5. Wszelkie wzajemne paraliżowanie się lub przerywanie wrażeń jest przy krem.
  6. Przeciwnie, ciągłość wrażeń i wzajemnie ich uzupełniania się rodzi przyjemność.
  7. Wrażenia bezpośrednio szkodliwe dla organizmu są zawszę przykre.
  8. Rozmaitość wrażeń jest przyjemną, lecz nagły ich przeskok przy wzroście różnicy siły staje się przykrym.