O wrażeniach zmysłowych cz. 27

Przede wszystkim każde wrażenie, bez względu na swą jakość, może być silnym lub słałem. Są pewne stopnie słabych bodźców, tak słabe, że wcale nie wywołują wrażenia. Tę granicę, przy której wrażenie może już być ujętym jako wrażenie najsłabsze, nazwiemy pierwszym stopniem albo minimum wrażenia. Tak np. oko może odróżnić oświetlenie białego papieru światłem 300 razy słabszym od promieni księżycowych w pełni (Auber). Będzie to więc pierwszy stopień wrażenia światła. Ucho może już ocenić szmer kulki korkowej ważącej yio0o część grana i spadającej z wysokości 1 mm. w odległości 9 cent. od ucha. W zakresie dotyku zaledwie czuć możemy 3/1000 gr. (Auber i Kammler). We wrażeniach ciepła różnica 1/40 stopnia Celsjusza już daje się ocenić (Wundt). Że nasza wrażliwość w ogóle dopiero od pewnej granicy i może być czynną, dowodzi tego najprostsze zastanowienie się nad zjawiskami. I tak, już Hamilton zwróci! uwagę na to, że jeżeli słyszymy szum morza z odległości, to dla tego tylko, że do szumu jednej fali, który jest niedostępnym dla ueha pojedynczo, przyłącza się szum wielu innych, wzmacniając silę ogólnego wrażenia. Tak samo możemy nie słyszeć głosu dzwona z większej odległości; ale jeżeli obok niego poruszymy kilka lub kilkanaście innych, to wrażenie będzie wyraźne.