O wrażeniach zmysłowych cz. 23

Nic więc dziwnego, że wrażenia wzrokowe tak bardzo opanowały całą naszą umysłowość, uczucie i wyobraźnię. A jednak wzrok nie posiada ani jednej cząstki tej samodzielności, co pierwsi jego nauczyciele: zmysł mięśniowy i dotyk.

Okaże się to najwyraźniej z następujących doświadczeń: mogą być używane pojedynczo, i tak też jest najczęściej, że przez jedną ręką odbieramy całkiem odmienne wrażenia aniżeli przez drugą, tymczasem z oczami rzecz się ma przeciwnie; te zwykle służą nam do ujęcia jednego tylko i togo samego przedmiotu. Stąd też kwestia, dla czego czujemy pojedynczo, nie powstaje przy dotyku, a natomiast dla wzroku stanowi ważne zagadnienie.

Doświadczenie przekonywa, że jeżeli promienie od jednego przedmiotu pochodzące padają współcześnie na sam środek siatkówki, albo toż na punkta symetryczne, wówczas widzimy go pojedyncze; jeżeli jednak kierunek osi optycznych jest taki, że dwa obrazy padną na punka nie odpowiadające sobie, wówczas widzimy dwa przedmioty zamiast jednego. Tak np. patrząc stale na punkt odległy, zobaczymy palec trzymany przed oczami podwójnie, patrząc zaś stale na palec zobaczymy podwójnie przedmiot odległy np. okno.

Comments

  1. By Reklama