O wrażeniach zmysłowych cz. 16

Ażeby sprawdzić, na czym polega wrażenie harmonii lub dysharmonii farb, zrobimy następujące doświadczenie.

Kolor czerwony i zielony są harmonijne. Otóż jeżeli przez dłuższy czas patrzeć będziemy na powierzchnię zieloną a potem zwrócimy oko na białą, to ta ostatnia wyda nam się czerwonawą. Możemy to doświadczenie jeszcze bardziej skomplikować: przyklejmy na białym papierze kwadracik zielony i wpatrujmy się w niego kilka minut. Jeżeli następnie spojrzymy na biały papier, zobaczymy na nim kwadracik czerwony, który się będzie przesuwał wraz z okiem.

Widocznie więc jedne wrażenia mogą przechodzić w drugie pod wpływem zmęczenia siatkówki. Jeżeli zamiast na jeden kolor patrzeć będziemy na słońce, to po pewnym czasie widzieć będziemy przed sobą kółko zmieniające barwę, ponieważ odzywają się w nim wszystkie kolory dopełniające po rozkładzie promienia białego na inne.

Zachodzi teraz pytanie, jaką rolę odgrywa w widzeniu obecność dwojga oczu? Zdawałoby się z pozoru, że wrażenia ich są jednorodne i służą tylko do wzajemnego wzmocnienia się; tymczasem tak nie jest: oba oczy już w skutek swego różnego położenia widzą rozmaicie bo różnostronnie i tylko użycie obu daje nam pojęcie bryłowatości.