O wrażeniach zmysłowych cz. 13

Jak zaś pomiędzy pojedynczymi barwami widma, tak też i na końcach całego widma nie widzimy ściślej granicy; zarówno czerwony jak i fioletowy koniec czernieje tylko stopniowo i nareszcie robi wrażenie koloru czarnego t. j. właściwie braku koloru. Że zaś i po za końcami widma, istnieją jeszcze drgania, tylko już niedające wrażeń wzrokowych, dowodzi tego ta okoliczność, ze ciemny koniec widma od strony czerwonej ma własności cieplikowe, a zaś przeciwny od fioletowej chemiczne.

Tak więc drgania, które nie zaczęły być światłem, są dla nas ciepłem a drgania jeszcze szybsze od fioletowego światła, stają się czynnościami chemicznymi. Przepuszczając zwykle promienie światła, które i świecą i grzeją przez pewne płyny chemiczne, możemy je rozdzielić w ten sposób, że światło zostanie pochłonięte, a tylko ciepło pod postacią ciemnego promienia przejdzie dalej.

Wszystkie farby widma razem połączone dają kolor biały, a łączone pojedyncze w różnych stosunkach wytwarzają, cały świat kolorów szarych i w ogóle mieszanych, jakie tylko wyobrazić sobie możemy.