Myśl i ciepło cz. 9

Przez pewien czas nawet i bez krwi i bez wstrzykiwania obcego płynu, sam płyn między-włóknowy i sama substancja włóknista mięśnia, przy pracy, mogą. się utleniać i wytwarzać ciepło. Było więc rzeczą prawdopodobną, że wobec analogii całego procesu odżywiania i w tkance mózgowej także powstawać powinno ciepło, wprost przez sarnę pracę duchową. Przypuszczenie to potwierdziły szczegółowo badania Schiffa.

Widzieliśmy, że Lombard badał tylko powierzchnią głowy, Schiff przeciwnie, postanowił sięgnąć aż do wnętrza.

Odkrywał on mózg psa i badając wpływ wrażeń, za pomocą niesłychanie czułych przyrządów termo-elektrycznych, doszedł do następujących wniosków :

1) Wszelka działalność nerwowa, resp. mózgowa, wywiązuje odpowiednią ilość ciepła.

2) Różne kategorie wrażeń: wzrokowych, słuchowych itp., wytwarzają ciepło w różnych punktach tkanki mózgowej i to w punktach odpowiadających rozkładowi różnych ośrodków centralnych dla różnych zmysłów, mianowicie różnym zwojom wzgórków wzrokowych

Ostatecznie z licznych doświadczeń wnioskuje Schiff, że:

„Czynność psychiczna, niezależnie od wrażeń zmysłowych, które ją pobudzają, łączy się z wywiązaniem ciepła w ośrodkach nerwowych, przy czym ilość ciepła większą jest od tej, jaką wywołują same wrażenia zmysłowe.”