Myśl i ciepło cz. 7

Otóż przekonał się on, że:

1) W czasie czuwania, to jest kiedy myśl działa świadomie, temperatura głowy ulega ciągłym, szybkim, ale bardzo drobnym zmianom, jeżeli tylko myśl znajduje się w spokoju. Zmiany te dotyczą tylko głowy i nie przewyższają 1/100 części stopnia.

2) Jeżeli jednak myśl ze spokoju przechodzi w stan czynny, to przy wytężonej pracy umysłowej zmiany dosięgają 1/20 części stopnia.

3) Taki sam wpływ, to jest podwyższenie temperatury, wywierają wszelkie wrażenia zmysłowe, mianowicie noszące charakter uczuciowy, wszelkie skupienie uwagi, widok nowej osoby, czytanie zajmującej książki itp. Przy tym podniesienie temperatury najwidoczniejsze jest z tyłu głowy, od strony karku, przy takim zwanym guzie potylicowym.

Jeżeli te doświadczenia zestawimy z tym, co śwież odkrył młody fizjolog włoki, Dr Mosso z Turynu, to okaże się prawdopodobnym, że podwyższenie temperatury głowy polega głównie na większym napływie krwi przy prawy umysłowej.