Myśl i ciepło cz. 2

Wszystkie siły fizyczne mogą wytwarzać ruch. A jeżeli się zapytamy dlaczego? to odpowiedź będzie bardzo prosta: dlatego, że same są, ruchem. W istocie, nie ulega to już dziś żadnej wątpliwości, że, nie mówiąc już 0 dźwięku, który nawet wprost golem okiem jako ruch ocenić się daje, gdy spojrzymy np. na strunę dźwięczącą czyli drgającą, i wszystkie inne siły natury są ruchem, tylko ruchem nadzwyczaj drobnym, niewidzialnym, ruchem nie mas całych, ale tylko drobnych, dla oka niedostępnych cząsteczek materii. Nie tylko jednak siły fizyczne podlegają temu prawu przeobrażeń. Dotyczy ono w zupełności i tak zwanej siły powinowactwa chemicznego. Jeżeli wodór pali się w powietrzu, a lepiej jeszcze w czystym tlenie, to znaczy, jeżeli tlen i wodór łączą się ze sobą, tworząc parę wodną, wówczas powstaje olbrzymia ilość ciepła. Jeden kilogram wodoru, paląc się w tlenie, wytwarza tak wielkie ciepło, iż można by nim ogrzać o 1° Cels. 34,135 kilogramów wody. Działania chemiczno mogą również wywołać elektryczność, jak to ma miejsce w stosie Bunsena, lub innym podobnym.