Myśl i ciepło cz. 10

Jeszcze ważniejszym jest następujące spostrzeżenie, ponieważ wiąże się z tern, co za pomocą wewnętrznej obserwacji poznajemy. Mianowicie wiadomo, że pierwsze czyli względnie nowe wrażenie jest zawsze silniejszym, i że w miarę powtarzania się, coraz mniej nas zajmuje, a ostatecznie nawet nie zwraca uwagi. Otóż w związku z tym Schiff przekonał się, że pierwsze wrażenie dźwięku danego, lub danego światła, wywołuje największe ciepło w mózgu, w miarę zaś powtarzania,  coraz słabsze; tak że w końcu zwierzę okazuje już zupełną obojętność na wrażenie, chociaż takowe odbiera, i wtedy to, ilość powstałego ciepła odpowiada już tylko samej czynności odbierania wrażenia, bez udziału rozleglejszych procesów świadomości. Ciepło więc w tym razie może być i miarą siły wrażenia i wyrazem czysto psychicznej czynności, przez nie wywołanej. Pojmujemy teraz, dlaczego wytężona, praca myśli może wywoływać zapalenie mózgu i dlaczego, gdy choroba już istnieje, musimy chronić osłabionego pacjenta od wszelkiej pracy umysłowej, od wszelkich silniejszych wrażeń chociażby przyjemnych. Zresztą wiadomo każdemu z doświadczenia, jak przykrym jest podczas migreny, gdy mózg jest w stanie rozdrażnienia, najsłabsze wrażenie jakiegoś stuku, dźwięku, światła; jak wówczas chcielibyśmy się odosobnić od wszelkich wrażeń, ażeby nie doznawać gorączkowego ich na mózg działania.