Myśl i ciepło cz. 1

Jedność wszystkich sil natury stała się dziś pewnikiem naukowym. Wiemy, że ruch mechaniczny może wytworzyć ciepło, ciepło – elektryczność, a elektryczność – wszystkie inne siły: światło, magnetyzm, dźwięk i znowu ciepło, znowu ruch mechaniczny. Pocierając jedno ciało o drugie, otrzymujemy podwyższenie temperatury; ta ostatnia., działając na jeden z drutów termo-multiplikatora, wywołuje w nim prąd elektryczny, który ze swej strony może wywołać mechaniczny ruch igiełki magnesowej, przepuszczonej przez drut, okręcony około kawałka miękkiego żelaza, i może je zamienić na magnes i znowu wywołać ruch mechaniczny albo nawet i dźwięk, np. młoteczka uderzającego o dzwonek itd. Jednym słowem każda dana siła przy sprzyjających warunkach może się zamienić na inną. Mówimy zamienić, nie zaś tylko wywołać inną, ponieważ przekonano się, że ma tu miejsce istotne przeobrażenie się jednej siły w drugą. Ciepło np. wywołując ruch mechaniczny, samo ginie i to ginie zupełnie w tym stosunku, w jakim powstaje z niego ruch. Im większy ma być ruch maszyny, tern więcej ją trzeba nagrzewać.