Ciepło i myśl zbiór wpisów

Myśl i światło cz. 4

Ale muszę wspomnieć jeszcze o jednym dziwnym wpływie światła na umysł. Jeżeli na kilka cali przed okiem nerwowej osoby umieścimy jakikolwiek przedmiot błyszczący, np. korek od karafki oświecony jasno, i każemy patrzeć nań nieruchomo; wówczas po kilku minutach nastąpi drganie powiek, pacjent uczuje senność, niekiedy skłonność do drgań nerwowych i wreszcie zaśnie, ale nie snem […]

Myśl i światło cz. 3

Ze wszystkich tych spostrzeżeń Newbery wyprowadza wniosek, że jednym ze środków zachowania dobrego zdrowia i humoru jest przewaga odpowiednich barw w otoczeniu, a więc na ścianach pokojów, rolet, firanek, ubrania nawet, a to w zastosowaniu do wrodzonego temperamentu i stanu ciała. Zbyt jednak mało mamy dotąd faktów, ażebyśmy na ich podstawie mogli ścisłe wnioski wyprowadzić; […]

Myśl i światło cz. 2

W r. 1876 spostrzeżenia Dra Ponzy dały jeszcze ściślejsze i prawdziwie zdumiewające wyniki. Lekarz ten, poparty przez słynnego fizyka ojca Secchi, ogłosił kilka faktów dowodzących nie tylko wpływu specjalnego niektórych barw światła na umysł, ale nadto czyniących prawdopodobnym zastosowanie promieni świetlnych do leczenia chorób umysłowych. Fakty te, przesłane Towarzystwu medyczno-psychologicznemu w Paryżu, są następujące; Lipemaniak […]

Myśl i światło cz. 1

Już w zeszłym wieku twórca nowej chemii— Lavoisier przypuszczał, że możliwym będzie ocenienie „ilu funtom ciśnienia odpowiada praca mówcy, który wygłasza jakąś przemowę, muzyka grającego na jakimś instrumencie, i że można by nawet ocenić co jest mechanicznego w pracy filozofa, który rozmyśla, w pracy człowieka, który pisze lub muzyka, który tworzy.“ Według nowszych badań Dra […]

Myśl i ciepło cz. 14

A teraz zobaczmy, jak i o są fakty czysto fizjologiczne, przy pomocy doświadczenia zewnętrznego zebrane. 1) Słabe podrażnienie samych półkul mózgowych nie wywołuje zmian w ruchach serca. 2) Prąd elektryczny umiarkowany, działający na nerw błędny, wzmacnia działanie serca, pobudza żywotność całego organizmu, rozgrzewa. 3) Prąd elektryczny silny wstrzymuje ruchy serca, osłabia żywotność całego organizmu, oziębia. […]

Myśl i ciepło cz. 13

Otóż w normalnym stanie rzeczy przemiana ta odbywa się powolnie i krew żylna, która odpływa od organu, jest dostatecznie już przezeń wyeksploatowaną, zawiera już bardzo mało tlenu, a natomiast wiele kwasu węglanego, jest ciemną, niezbyt gęstą i niezbyt ogrzaną. Tymczasem jeżeli przetniemy nitkę nerwu sympatycznego, która owe wymianę krwi w naczyniach włoskowatych reguluje, wówczas’ naczynia […]

Myśl i ciepło cz. 12

W rozprawie niemieckiej o warunkach świadomości zwróciłem uwagę na ciekawy stosunek zależności, którą już Bain tylko w innej formie określił, a mianowicie, że różnica fizjologiczną uczuć od myśli i spostrzeżeń obojętnych polega na tern, że pierwsze posiadają większą siłę ekstensywną. Dr. Vaihiger w recenzji swej zaznaczył doniosłość tej myśli; u nas zaś znalazła ona przeciwnika […]

Myśl i ciepło cz. 11

Również znanym jest fakt, że podczas majaczenia chorych, głowa ich jest rozpaloną, i że należy ją lodem okładać dla uspokojenia myśli. Na małą skalę używamy podobnych środków, przykładając chłodniejszą zwykle rękę do czoła, rozpalonego pod wpływem jakiegoś silnego wrażenia, lub po długiej pracy umysłowej. Ruch ten jest tak pospolity i naturalny, że używają go zwykle […]

Myśl i ciepło cz. 10

Jeszcze ważniejszym jest następujące spostrzeżenie, ponieważ wiąże się z tern, co za pomocą wewnętrznej obserwacji poznajemy. Mianowicie wiadomo, że pierwsze czyli względnie nowe wrażenie jest zawsze silniejszym, i że w miarę powtarzania się, coraz mniej nas zajmuje, a ostatecznie nawet nie zwraca uwagi. Otóż w związku z tym Schiff przekonał się, że pierwsze wrażenie dźwięku […]

Myśl i ciepło cz. 9

Przez pewien czas nawet i bez krwi i bez wstrzykiwania obcego płynu, sam płyn między-włóknowy i sama substancja włóknista mięśnia, przy pracy, mogą. się utleniać i wytwarzać ciepło. Było więc rzeczą prawdopodobną, że wobec analogii całego procesu odżywiania i w tkance mózgowej także powstawać powinno ciepło, wprost przez sarnę pracę duchową. Przypuszczenie to potwierdziły szczegółowo […]