Wpisy Administratora

Wartości pokarmów cz. 4

Mięso jest właśnie dlatego pierwszorzędnym pokarmem, że zawiera sole mineralne w stosunku odpowiednim do materii białkowatych i tłuszczu. Soląc mięso lub jaja i w ogóle jakiekolwiek pokarmy, nie spełniamy bynajmniej funkcji podrzędnej, dodatkowej tylko, lecz owszem zasadniczą. Podobnie bowiem jak wapno potrzebne jest do odbudowania kości, tak chlorek sodu czyli sól kuchenna niezbędną jest dla […]

Wartości pokarmów cz. 3

Dla człowieka dojrzałego jest ono wprawdzie mniej odpowiednim ze względu na znaczną przewagę płynu mianowicie wody, która dochodzi do 92% ale niemniej może wystarczyć za wszystkie pokarmy i napoje, jeżeli tylko żołądek oswoi się z właściwymi mu reakcjami. Żadne inne pożywienie nie posiada tej zalety. Lecz wartość mleka bywa zwykle zmniejszana przez różne fałszerstwa. Najpospolitsze […]

Wartości pokarmów cz. 2

Ponieważ w każdym organizmie znajdujemy nie tylko materię ale i funkcje; a więc wzgląd na wartość pokarmów powinien być podwójny: chemiczny i fizjologiczny:; to znaczy, że nie powinniśmy pytać się jedynie, czy skład chemiczny danego pokarmu odpowiada składowi chemicznemu danego ciała, ale także, czy zmiany jakie po wprowadzeniu go do organizmu wywoła, będą dla tego […]

Wartości pokarmów cz. 1

Ażeby, żyć, potrzebujemy jeść. Dlaczego? Dożycie jest zużyciem, bo każda praca, każdy ruch, każda myśl nawet zużywa ciało. Nic darmo na świecie! I za życie płacić musimy naturze i najdrobniejszy objaw tego życia jest już wydatkiem. Człowiek, przechadzający się po pokoju, po godzinie waży mniej niż przed godziną, pracujący usilnie traci jeszcze więcej, a po […]

Myśl i światło cz. 4

Ale muszę wspomnieć jeszcze o jednym dziwnym wpływie światła na umysł. Jeżeli na kilka cali przed okiem nerwowej osoby umieścimy jakikolwiek przedmiot błyszczący, np. korek od karafki oświecony jasno, i każemy patrzeć nań nieruchomo; wówczas po kilku minutach nastąpi drganie powiek, pacjent uczuje senność, niekiedy skłonność do drgań nerwowych i wreszcie zaśnie, ale nie snem […]

Myśl i światło cz. 3

Ze wszystkich tych spostrzeżeń Newbery wyprowadza wniosek, że jednym ze środków zachowania dobrego zdrowia i humoru jest przewaga odpowiednich barw w otoczeniu, a więc na ścianach pokojów, rolet, firanek, ubrania nawet, a to w zastosowaniu do wrodzonego temperamentu i stanu ciała. Zbyt jednak mało mamy dotąd faktów, ażebyśmy na ich podstawie mogli ścisłe wnioski wyprowadzić; […]

Myśl i światło cz. 2

W r. 1876 spostrzeżenia Dra Ponzy dały jeszcze ściślejsze i prawdziwie zdumiewające wyniki. Lekarz ten, poparty przez słynnego fizyka ojca Secchi, ogłosił kilka faktów dowodzących nie tylko wpływu specjalnego niektórych barw światła na umysł, ale nadto czyniących prawdopodobnym zastosowanie promieni świetlnych do leczenia chorób umysłowych. Fakty te, przesłane Towarzystwu medyczno-psychologicznemu w Paryżu, są następujące; Lipemaniak […]

Myśl i światło cz. 1

Już w zeszłym wieku twórca nowej chemii— Lavoisier przypuszczał, że możliwym będzie ocenienie „ilu funtom ciśnienia odpowiada praca mówcy, który wygłasza jakąś przemowę, muzyka grającego na jakimś instrumencie, i że można by nawet ocenić co jest mechanicznego w pracy filozofa, który rozmyśla, w pracy człowieka, który pisze lub muzyka, który tworzy.“ Według nowszych badań Dra […]

Myśl i ciepło cz. 14

A teraz zobaczmy, jak i o są fakty czysto fizjologiczne, przy pomocy doświadczenia zewnętrznego zebrane. 1) Słabe podrażnienie samych półkul mózgowych nie wywołuje zmian w ruchach serca. 2) Prąd elektryczny umiarkowany, działający na nerw błędny, wzmacnia działanie serca, pobudza żywotność całego organizmu, rozgrzewa. 3) Prąd elektryczny silny wstrzymuje ruchy serca, osłabia żywotność całego organizmu, oziębia. […]

Myśl i ciepło cz. 13

Otóż w normalnym stanie rzeczy przemiana ta odbywa się powolnie i krew żylna, która odpływa od organu, jest dostatecznie już przezeń wyeksploatowaną, zawiera już bardzo mało tlenu, a natomiast wiele kwasu węglanego, jest ciemną, niezbyt gęstą i niezbyt ogrzaną. Tymczasem jeżeli przetniemy nitkę nerwu sympatycznego, która owe wymianę krwi w naczyniach włoskowatych reguluje, wówczas’ naczynia […]